Przejdź do treści

Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla projektów budowlanych i technicznych (wykonawczych i powykonawczych). Przygotowujemy wymagane zgody i uzgodnienia w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia do realizacji procesu budowlanego.

 
 

 Zapraszamy do zapoznania się z naszym zakresem usług oraz do współpracy

DORADZIMY I ZAPROJEKTUJEMY

Wykonujemy indywidualne projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze przemysłowych instalacji elektrycznych oraz projekty techniczne domów zabudowy jednorodzinnej. W związku z tym często współpracujemy z biurami architektonicznymi. Projektujemy instalacje wymagające uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy między innymi projekty:

 • oświetlenia eksploatacyjnego i awaryjnego,
 • optymalizacji oświetlenia po zmianie sposobu zagospodarowania obiektu,
 • techniczne domów jednorodzinnych,
 • przyłączy zasilania budynków,
 • układów samoczynnego załączenia rezerwy (SZR),
 • instalacji odgromowych,
 • zasilania urządzeń indywidualnych,
 • przygotowywanie zgód, map, wejścia w teren i innych dokumentów,
 • inwentaryzacja istniejącej instalacji,
 • rysowanie planów, schematów istniejących instalacji.

SPRAWDZIMY TWOJĄ INSTALACJĘ

Bezsprzecznie najważniejszym aspektem przy wykonywaniu instalacji elektrycznej jest to aby zapewniała ona bezpieczeństwo dla jej użytkowników. W związku z tym należy gotową instalację poddać sprawdzeniom kontrolnym. W zależności od typu instalacji elektrycznej i rodzaju przeprowadzanych badań należy zastosować odpowiednie normy. Jesteśmy w stanie dla państwa wykonać następujące pomiary dla sieci nn w układzie TN:

  • impedancję pętli zwarcia,
  • rezystancję izolacji,
  • rezystancję uziemienia,
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • parametry wyłączników różnicowoprądowych (RCD),

  SPRAWDZENIA:

  • pomiary odbiorcze/ kontrolne instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego,
  • pomiary odbiorcze/ kontrolne przemysłowych instalacji elektrycznych w sieciach TN,
  • kierunek wirowania maszyn,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • kontrola oświetlenia awaryjnego,
  • kontrola działania przeciwpożarowych wyłączników prądu.

ZAUFAŁY NAM