ELINZ

Usługi projektowania instalacji

elektrycznych

Firma z Rybnika świadcząca usługi w zakresie projektowania instalacji elektrycznych oraz wykonywania tzw. „pomiarów instalacji”. Jesteśmy na rynku od 2019 roku. Sukcesywnie zdobywamy nowe doświadczenia oraz klientów. Znamy swoje umiejętności oraz możliwości realizacji wynikających z zakresu projektu. Gwarantujemy stuprocentowe zadowolenie. Przy realizacji wszelkich prac korzystamy z orginalnego i licencjonowanego oprogramowania.

Zapraszamy do kontaktu w celu określenia wstępnych terminów.

Świadczymy usługi w zakresie:

Wykonujemy indywidualne projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze przemysłowych instalacji elektrycznych oraz projekty techniczne domów zabudowy jednorodzinnej. W związku z tym często współpracujemy z biurami architektonicznymi. Nie ograniczamy się do miasta Rybnik

Sprawdź nasze projekty:

Wykonujemy między innymi projekty:

 • oświetlenia eksploatacyjnego i awaryjnego,
 • optymalizacji oświetlenia po zmianie sposobu zagospodarowania obiektu,
 • techniczne domów jednorodzinnych,
 • przyłączy zasilania budynków,
 • układów samoczynnego załączenia rezerwy (SZR),
 • instalacji odgromowych,
 • zasilania urządzeń indywidualnych,
 • stacji transformatorowych

Ponadto:

 • przygotowywanie zgód, map, wejścia w teren i innych dokumentów,
 • inwentaryzacja istniejącej instalacji,
 • rysowanie planów, schematów istniejących instalacji.

Bezsprzecznie najważniejszym aspektem przy wykonywaniu instalacji elektrycznej jest to aby zapewniała ona bezpieczeństwo dla jej użytkowników. W związku z tym należy gotową instalację poddać pomiarom odbiorczym, a już istniejącą instalację pomiarom okresowym. Są to m.in. wymagane dokumenty przy ubezpieczaniu domu czy mieszkania. Dla bezpieczeństwa swojego oraz użytkowników instalacji należy wykonywać badania instalacji regularnie.

Posiadamy miernik pomiarów instalacji marki Sonel MPI-530. Jesteśmy w stanie dla państwa wykonać następujące pomiary dla sieci niskiego napięcia w układzie TN:

 • impedancję pętli zwarcia,
 • rezystancję izolacji (do 2,5 kV),
 • rezystancję uziemienia (poza układami z instalacją odgromową),
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych,

Zaufały nam: